ГАЗЕТА

ЯК ПОДАТИ ОГО­ЛО­ШЕН­НЯ У ГАЗЕТУ    “ЗАКАРПАТСЬКІ ОГОЛОШЕННЯ”?

ЗА ТЕЛЕФОНОМИ: (0312) 61-99-99, 61-99-98
ЗА МОБІЛЬНИМИ ТЕЛЕФОНАМИ:
(050) 222-50-50, (097) 9-800-800
НАДІСЛАВШИ ЛИСТА на e-mail: zo@ogoloshennya.net
ЗАВІТАВШИ В РЕДАКЦІЮ ЗА АДРЕСОЮ:
м. Ужгород, пл. Корятовича, 2, 2 поверх
(вхід через арку)

У ПУНКТАХ ПРИЙОМУ ОГО­ЛО­ШЕНЬ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВАХ ГАЗЕТИ «ЗАКАРПАТСЬКІ ОГОЛОШЕННЯ»

УЖГОРОД, пл. Корятовича, Центр. критий ри­нок,
біля каси га­зет­ний ло­ток
МУКАЧЕВО, вул. Купальна, 4,  1 поверх, тел.: 3-18-18
ХУСТ, вул. Духновича, 2, тел.: 5-10-16

ЗВЕРНIТЬ  УВАГУ!

Подаючи оголошення, рекламу, Ви даєте добровільну згоду на використання персональних даних (номерів телефонів, адрес і т.п., згідно закону України «Про захист персональних даних»). Оголошення та  реклама про діяльність, яка підлягає ліцен­зу­ван­ню, згідно з за­ко­но­дав­ством України, публікуються тільки після пред­’яв­лен­ня відпо­в­і­д­ної ліцензії. Редакція за­ли­шає за со­бою пра­во не пуб­л­і­ку­ва­ти ок­ремі ма­те­р­і­а­ли. Не пуб­л­і­ку­ють­ся ого­ло­шен­ня, які су­пе­ре­чать ре­дак­ц­ій­ним ви­мо­гам та за­ко­но­дав­ству Ук­раї­ни. Претензії стосовно оголошень та реклами приймаються про­тя­гом 3-х днів після виходу газети.
Редакція не несе ніякої відпо­в­і­даль­ності за зміст, точність по­да­ної інфор­мації, номери те­ле­фонів та ад­ре­си в оголошеннях, за БУДЬ-ЯКИХ ОБСТАВИН.